റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0497 

 2700645   2700242

 8547616030   9447389424

 2700577  2748607 

 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0497  

 2700243 

 9447029015

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം 0497  

 2700577 

9447766780

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0497 

  2709140 

8547616032

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0497  

 2700645 

8547616031

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.ആര്‍)   0497 

  2700225 

8547616033 

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ)  0497 

 2700645 

8547616030

 
 8 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി.എം)    

8547616034

 
ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 തലശ്ലേരി 0490   2343500  9447501700
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1  കണ്ണൂര്‍  0497   2704969
 2  തലശ്ശേരി  0490   2343813
 3  തളിപ്പറമ്പ്   0460   2203142
 4  ഇരിട്ടി 0490   2494910

 

തലശ്ശേരി താലൂക്ക്

 

        
കണ്ടംകുന്ന്  0490  2366689  8547616902
 കൂത്തുപറമ്പ്  0490  2266670  8547616903
 തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ  0490  2390313  8547616904
 കൊളവല്ലൂർ  0490  2465892  8547616905
 പാനൂർ  0490  2318025  8547616906
 പുത്തൂർ  0490  2318020  8547616907
 ചെറുവാഞ്ചേരി  0490  2404060  8547616908
മാനേന്തരി  0490  2381070  8547616909
 കണ്ണവം  0490  2381060  547616910
 കോളയാട്  0490  2515151  8547616911
 തോലംപ്ര  0490  2401005  8547616912
 വേക്കളം  0490  2302760  8547616913
 പാട്യം  0490  2362910  8547616916
മൊകേരി 0490 2318029 8547616917
ന്യൂ മാഹി     8547618458
പന്ന്യന്നൂർ 0490 2318031 8547616918
തിരുവങ്ങാട് 0490 2322950 8547616922
തലശ്ശേരി 0490 2322890 8547616923
കോട്ടയം 0490 2366675 8547616924
പാതിരിയാട് 0490 2382315 8547616925
എരുവട്ടി 0490 2388979 8547616926
എരഞ്ഞോളി 0490 2350985 8547616927
പിണറായി 0490 2382384 8547616928
കോടിയേരി 0490 2356720 8547616929
ധർമ്മടം 0490 2346460 8547616930
കതീരൂർ 0490 2388980 8547616931
ചൊക്ലി 0490 2337515 8547616932
പെരിങ്ങത്തൂർ 0490 2394849 8547616933
കൂടാളി 0490 2486879 8547616934
കീഴല്ലൂർ 0490 2886880 8547616935
ശിവപുരം 0490 2368050 8547616942
പടുവിലായി 0490 2385039 8547616944
മാങ്ങാട്ടിടം 0490 2309170 8547616945
പട്ടാന്നൂർ 0490 2486881 8547616946
പെരിങ്ങളം     8547618425

 

കണ്ണൂ൪ താലൂക്ക്

 

     
കണ്ണൂർ-1 0497 2707300 8547617002
കണ്ണൂർ-2 0497 2707360 8547617003
അഴിക്കോട് സൗത്ത് 0497 2778106 8547617004
വളപട്ടണം 0497 2777761 8547617005
ചിറയ്ക്കൽ 0497 2775230 8547617006
പുഴാതി     8547617007
പള്ളിക്കുന്ന്     8547617008
എളയാവൂർ     8547617009
മുണ്ടേരി 0497 2792050 8547617010
കാഞ്ഞിരോട് 0497 2858770 8547617011
അഞ്ചരക്കണ്ടി 0497 2855208 8547617012
ഇരിവേരി 0497 2855209 8547617013
ചേലോറ 0497 2855210 8547617014
കടമ്പൂർ 0497 2823710 8547617015
ചെമ്പിലോട് 0497 2822494 8547617016
മുഴുപ്പിലങ്ങാട് 0497 2831945 8547617017
അഴിക്കോട് നോർത്ത് 0497 2771085 8547617018
എടക്കാട് 0497 2836459 8547617019
മക്രേരി 0497 2827168 8547617020
മാവിലായി 0497 2828045 8547617021
പാണപ്പുഴ 0497 2270685 8547617022
ചെറുതാഴം 0497 2801821 8547617023
കടന്നപ്പള്ളി 0497 2278559 8547617024
കുഞ്ഞിമംഗലം 0497 2812400 8547617025
മാടായി 0497 2870224 8547617026
മാട്ടൂൽ 0497 2843502 8547617027
ഏഴോം 0497 2870460 8547617028
ചെറുകുന്ന് 0497 2863841 8547617029
കണ്ണപുരം 0497 2863841 8547617030
പാപ്പിനിശ്ശേരി 0497 2786746 8547617031
നാറാത്ത് 0497 2242550 8547617032
കല്യാശ്ശേരി 0497 2784265 8547617033
കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് 0497 2796420 8547617034
വലിയന്നൂർ 0497 2723545 8547617035

 

തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്

 

     
പയ്യന്നൂർ 4985 201816 8547617102
കരിവെള്ളൂർ 4985 262300 8547617103
പെരളം 4985 262301 8547617104
ആലപ്പടമ്പ് 4985 284040 8547617105
പെരിങ്ങോം 4985 237556 8547617106
വയക്കര 4985 241464 8547617107
തിരുമേനി 4985 233178 8547617108
കുറ്റൂർ 4985 278560 8547617109
എരമം 4985 270686 8547617110
കാങ്കോൽ 4985 283650 8547617111
കോറോം 4985 201829 8547617112
വെള്ളൂർ 4985 267025 8547617113
രാമന്തളി 4985 222916 8547617114
വെള്ളോറ 4985 252045 8547617115
പെരിന്തട്ട 4985 236809 8547617116
പുളിങ്ങോം 4985 212990 8547617117
ചുഴലി 4602 260498 8547617118
പന്നിയൂർ 4602 226125 8547617119
കുറ്റ്യേരി 4602 201537 8547617120
തളിപ്പറമ്പ് 4602 201538 8547617121
പട്ടുവം 4602 220326 8547617122
മൊറാഴ 4972 784263 8547617123
കുറുമാത്തൂർ 4602 225180 8547617124
ചെങ്ങളായി 4602 230132 8547617125
ന്യു നടുവിൽ 4602 250359 8547617126
പരിയാരം 4602 207463 8547617127
കൂവേരി 4602 271300 8547617128
വെള്ളാട് 4602 245511 8547617129
ആലക്കോട് 4602 255429 8547617130
തിമിരി 4602 238686 8547617131
ആന്തൂർ 4972 784264 8547617132
കൊളച്ചേരി 4602 240111 8547617133
ചേലേരി 4602 240192 8547617134
മാണിയൂർ 4972 792051 8547617135
മയ്യിൽ 4602 277458 8547617136
കുറ്റിയാട്ടൂർ 4602 277427 8547617137
മലപ്പട്ടം 4602 235700 8547617138
ശ്രീകണ്ഠപുരം 4602 231182 8547617139
ഇരിക്കൂർ 4602 259752 8547617140
പയ്യാവൂർ     8547617143
കയരളം 4602 277426 8547617147
എരുവശ്ശേരി 4602 213688 8547617146
നിടിയങ്ങ 4602 231870 8547617148
ഉദയഗിരി 4602 286305 8547618424

 

ഇരിട്ടി താലൂക്ക്

 

     
വിളമന 0490 2421798 8547616947
പായം 0490 2492421 8547616938
അയ്യൻകുന്ന് 0490 2427128 8547616948
ആറളം 0490 2450846 8547616939
കീഴൂർ     8547616949
ചാവശ്ശേരി 0490 2433100 8547616937
തില്ലങ്കേരി 0490 2416206 8547616941
മുഴക്കുന്ന് 0490 2457815 8547616940
വെള്ളാർവള്ളി 0490 2444768 8547616914
മണത്തണ 0490 2446488 8547616915
കണിച്ചാർ 0490 2447021 8547616919
കേളകം 0490 2412991 8547616920
കൊട്ടീയൂർ 0490 2431399 8547616921
പടിയൂർ  4602  273851  >8547617142
 കല്ല്യാട്ട്  4602  279185  8547617141
 നുച്യാട്  4602  228687  8547617145
 വയത്തൂർ 4602  229385  8547617144
 പഴശ്ശി  0490  2477913  8547616943
 കൊളാരി  0490  2472620  8547616936