റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0483 

 

2734922

2734882

2734355

8547616002

9847943432

2734421 

2733159 

 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0483 

2734355

2734225 

9446539017

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0483 

2734421 2733159 

8547616002

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍) 0483 

 2734990

8547616005

 

  

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0483 

 2734922 

8547616004

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം)   0483 

  2734919 

8547616006

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (പൊന്നുംവില)   0483 

 2734922 

8547616003

 
8 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി.എം)  

 

8547616007

 
ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 പെരിന്തല്‍മണ്ണ 04933 227214  8547615700
 2 തിരൂർ  0494  2421200  8547615500
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1 ഏറനാട്  0483   2766121
 2 നിലമ്പൂര്‍ 04931   221471
 3 പെരിന്തല്‍മണ്ണ 04933   227230
 4 തിരൂര്‍ 0494   2422238
 5 പൊന്നാനി 0494   2666038
 6 തിരൂരങ്ങാടി 0494   2461055
 7 കൊണ്ടോട്ടി 0483   2713311

 

പൊന്നാനി താലൂക്ക്

 

         
പൊന്നാനി നഗരം     0494 2667758 8547615402
ഈഴുവത്തിരുത്തി     0494 2665137 8547615403
എടപ്പാൾ     0494 2684167 8547615404
വട്ടംകുളം     0494 2682649 8547615405
കാലടി     0494 2687100 8547615406
തവനൂർ     0494 2687300 8547615407
മാറഞ്ചേരി     0494 2674501 8547615408
വെളിയംകോട്     0494 2674582 8547615409
പെരുമ്പടപ്പ്     0494 2674502 8547615410
ആലങ്കോട്     0494 2654401 8547615411
നന്നംമുക്ക്     0494 2654402 8547615412

 

തിരൂ൪ താലൂക്ക്

 

         
തിരൂർ     0494 2430291 8547615502
തലക്കാട്     0494 2578600 8547615503
തൃപ്രങ്ങോട്     0494 2567888 8547615504
മംഗലം     0494 2568922 8547615505
വെട്ടം     0494 2632031 8547615506
പുറത്തൂർ     0494 2569868 8547615507
തിരുനാവായ     0494 2603233 8547615508
അനന്താവൂർ     0494 2603242 8547615509
തൃക്കണ്ടിയൂർ     0494 2430290 8547615510
താനാളൂർ     0494 2581006 8547615511
താനൂർ     0494 2443530 8547615512
ഒഴൂർ     0494 2581004 8547615513
പൊൻമുണ്ടം     0494 2589600 8547615514
ചെറിയമുണ്ടം     0494 2587500 8547615515
വളവന്നൂർ     0494 2545227 8547615516
കൽപകഞ്ചേരി     0494 2543009 8547615517
പെരുമണ്ണ     0494 2496160 8547615518
നിറമരുതൂർ     0494 2438044 8547615519
പരിയാപുരം     0494 2443580 8547615520
കോട്ടയ്ക്കൽ     0494 2747600 8547615521
പൊൻമള     0494 2706039 8547615522
ആതവനാട്     0494 2572192 8547615523
കാട്ടിപ്പരുത്തി     0494 2641822 8547615524
എടയൂർ     0494 2648008 8547615525
ഇരുമ്പിളിയം     0494 2621400 8547615526
മേൽമുറി     0494 2615305 8547615527
കുറുമ്പത്തൂർ     0494 2572191 8547615528
മാറാക്കര     4942 615399 8547615529
കുറ്റിപ്പുറം     4942 608275 8547615530
നടുവട്ടം     4942 608270 8547615531

 

തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക്

 

         
പരപ്പനങ്ങാടി     4942 415434 8547615602
തിരൂരങ്ങാടി     4942 466965 8547615603
വള്ളിക്കുന്ന്     4942 473574 8547615604
അരിയല്ലൂർ     4942 473573 8547615605
തേഞ്ഞിപ്പലം     4942 405710 8547615606
മൂന്നിയൂർ     4942 478194 8547615607
നെടുവ     4942 418528 8547615610
ഊരകം     4942 458000 8547615611
തെന്നല     4942 499469 8547615612
വേങ്ങര     4942 449298 8547615613
ഒതുക്കുങ്ങൽ     4832 839700 8547615614
കണ്ണമംഗലം     4942 449300 8547615615
എ.ആർ.നഗർ     4942 494800 8547615616
പറപ്പൂർ     4832 866700 8547615617
പെരുവള്ളൂർ     4942 499469 8547615618
നന്നമ്പ്ര     4942 482763 8547615619
എടരിക്കോട്         8547618447

 

കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്

 

         
മൊറയൂർ     0483 2748355 8547615822
വാഴയൂർ     0483 2832510 8547615833
വാഴക്കാട്     0483 2727513 8547615829
ചെറുകാവ്     0483 2108126 8547615832
പുളിക്കൽ     0483 2792350 8547615826
കൊണ്ടോട്ടി     0483 2104200 8547615824
നെടിയിരിപ്പ്     0483 2104190 8547615821
മുതുവല്ലൂർ     0483 2755184 8547615831
ചീക്കോട്     0483 2725480 8547615830
കുഴിമണ്ണ     0483 2755750 8547615825
പള്ളിക്കൽ     4832 792666 8547615608
ചേലേമ്പ്ര     4832 890977 8547615609

 

പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക്

 

         
പെരിന്തൽമണ്ണ     4933 220902 8547615702
പാതാക്കര     4933 220702 8547615703
മേലാറ്റൂർ     4933 277316 8547615704
അരക്കുപറമ്പ     4933 233593 8547615705
താഴേക്കോട്     4933 250365 8547615706
കീഴാറ്റൂർ     4933 271729 8547615707
നെന്മിനി     0483 2106754 8547615708
വെട്ടത്തൂർ     4933 246411 8547615709
കാര്യവട്ടം     4933 235622 8547615710
എടപ്പറ്റ     4933 277343 8547615711
ഏലംകുളം     4933 231220 8547615712
ആലിപ്പറമ്പ്     4933 206955 8547615713
ആനമങ്ങാട്     4933 206064 8547615714
അങ്ങാടിപ്പുറം     4933 253205 8547615715
വലമ്പൂർ     4933 237946 8547615716
വടക്കാങ്ങര     4933 284272 8547615717
മങ്കട     4933 238117 8547615718
കോഡൂർ     0483 2800180 8547615719
പുലാമന്തോൾ     4933 268600 8547615720
കുറുവമ്പലം     4933 204747 8547615721
കൂട്ടിലങ്ങാടി     4933 240018 8547615722
മൂർക്കനാട്     4933 204244 8547615723
കുറുവ     4933 284786 8547615724
പുഴക്കാട്ടിരി     4933 255118 8547615725

 

ഏറനാട് താലൂക്ക്

 

         
മഞ്ചേരി     0483 2760645 8547615802
പയ്യനാട്     0483 2760415 8547615803
നറുകര     0483 2760395 8547615804
തൃക്കങ്ങോട്     0483 2760035 8547615805
കാരക്കുന്ന്     0483 2704609 8547615806
എടവണ്ണ     0483 2702404 8547615807
കാവന്നൂർ     0483 2862899 8547615808
പുൽപറ്റ     0483 2822121 8547615809
വെട്ടിക്കാട്ടിരി     0483 2780107 8547615810
പെരകമണ്ണ     0483 2216060 8547615811
എളങ്കൂർ     0483 2707013 8547615812
അരീക്കോട്     0483 2851980 8547615813
പാണ്ടിക്കാട്     0483 2106299 8547615814
ചെമ്പ്രശ്ശേരി     0483 2106255 8547615815
മലപ്പുറം     0483 2736544 8547615816
മേൽമുറി     0483 2101071 8547615817
പൂക്കോട്ടൂർ     0483 2105228 8547615818
ആനക്കയം     0483 2848355 8547615819
പന്തല്ലൂർ     0483 2782418 8547615820
പാണക്കാട്     0483 2836660 8547615823
ഊർങ്ങാട്ടിരി     0483 2844885 8547615827
കീഴുപറമ്പ     0483 2858770 8547615828
വെറ്റിലപ്പാറ     0483 2758390 8547615834

 

നിലമ്പൂ൪ താലൂക്ക്

 

         
ചോക്കാട്     4931 261676 8547615902
കരുളായി     4931 271672 8547615903
അകമ്പാടം     4931 207021 8547615904
വഴിക്കടവ്     4931 278552 8547615905
കുറിമ്പലങ്ങോട്     4931 255331 8547615906
കേരള എസ്റ്റേറ്റ്     4931 281152 8547615907
അമരമ്പലം     4931 261677 8547615908
നിലമ്പൂർ     4931 222591 8547615909
എടക്കര     4931 275007 8547615910
ചുങ്കത്തറ     4931 231147 8547615911
കരുവാരക്കുണ്ട്     4931 281150 8547615912
മമ്പാട്     4931 201661 8547615913
പുള്ളിപ്പാടം     4931 201636 8547615914
പോരൂർ     4931 211100 8547615915
തുവ്വൂർ     4931 285456 8547615916
വണ്ടൂർ     4931 249820 8547615917
വെള്ളയൂർ     4931 235700 8547615918
കാളികാവ്     4931 258200 8547615919
തിരുവാലി     0483 2720195 8547615920
മുത്തേടം         8547618448
പോത്തുകല്ല്         8547618449